Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

uroboros
Reposted frombluuu bluuu viarajska rajska
7608 d56e 500
Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viaAmericanlover Americanlover

June 08 2015

4551 d150 500
Reposted fromspacelien spacelien viamarnujetuczas marnujetuczas

March 16 2015

uroboros
3964 3909

Cyanotype (Blueprint)
Reposted byfiolkowawhalem

March 11 2015

uroboros

Dante Gabriel Rossetti - Lady Lilith (1868),
Delaware Art Museum (Fanny Cornforth, overpainted at Kelsmcott 1872–73 with the face of Alexa Wilding)

February 16 2015

uroboros

Modern Tudor style

February 11 2015

uroboros
“ Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje. ”
— I.

January 26 2015

4206 3783
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaRavyna Ravyna
9741 0fe3
Reposted fromniegalopujmalenka niegalopujmalenka vialuba luba
2390 e50f 500

nannaia:

Fashion of Black Teeth in Old Japan

A Yedo chemist’s recipe for black teeth dye from Tales of Old Japan by A.B. Mitford (1871):

"Take three pints of water, and, having warmed it, add half a teacupful of wine. Put into this mixture a quantity of red-hot iron; allow it to stand for five or six days, when there will be a scum on the top of the mixture, which should then be poured into a small teacup and placed near a fire. When it is warm, powdered gallnuts and iron filings should be added to it, and the whole should be warmed again. The liquid is then painted on to the teeth by means of a soft feather brush, with more powdered gallnuts and iron, and, after several applications, the desired colour will be obtained." (Mitford 203)

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu
uroboros
4505 caff
uroboros
Kiedy się na kimś mścisz, to w zasadzie mówisz mu najlepszy komplement. To tak, jakby powiedzieć komuś: "Miałeś tak wielki wpływ na moje życie, że muszę się odwzajemnić. Muszę wpłynąć na twoje życie tak głęboko, jak ty na moje''.
— Augustus Hill, "Oz", 4x11
Reposted from1923 1923 viaKaroDred KaroDred
uroboros
Posiadanie miękiego serca w tym okrutnym świecie jest odwagą, nie słabością.
uroboros
Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viarajska rajska
uroboros
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove viajasmyn jasmyn
uroboros
2625 1c48 500
Alcest

December 30 2014

uroboros
4015 b8b2 500

 The Isleworth Mona Lisa

December 01 2014

4700 46ee 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawerterowska werterowska
uroboros
Ancient Greek floor mosaic excavated in southern Turkey, near the Syrian border. 
Reposted fromgruetze gruetze viaKryptonite Kryptonite
uroboros
9897 bd7a 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaRavyna Ravyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl